Преработка по време на строителство на хотел с ресторант и пристройка към него - УПИ 133, 365, кв. 138, ЦГЧ, по план на гр. Враца - гр. Враца