„СИТИСТРОЙ – 2000” ООД

е специализирана организация за строителство.

Като дружество с дългогодишни сериозни позиции на пазара на строителните услуги ние съзнаваме, че развитието и по-нататъшния ни просперитет зависи от убедеността на нашите клиенти в способността на „СИТИСТРОЙ – 2000” ООД да гарантира пълното задоволяване на очакванията им и на качеството на строителната продукция и изпълнени услуги.

Непрекъснато се развиваме и адаптираме към изискванията на международните стандарти.

Услуги

„СИТИСТРОЙ-2000“ ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 24.03.2022г. „СИТИСТРОЙ-2000“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3842-C01 при 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000лв., от които 42 500,00 лв. европейско и  7 500,00лв. национално съфинансиране. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

Нашите проекти

„СИТИСТРОЙ – 2000” ООД

е редовен член на камарата на стоителите в България.

Фирмата е сертифицирана по системите:

ISO 14001: 2004

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

Политика по управление

Свържете се с нас