Предприятие за рязане на скални материали, находящ се в гр. Враца, УПИ XIX-265, кв.9 Източна промишлена зона