Сграда за автоуслуги в УПИ III - 11, кв.7, "Дъбника" гр.Враца