Допълващо застрояване - постройка, за ранно отглеждане на птици към М.Ц. "Горски дом", в п.и. 089002 в земл. на с. Згориград, общ. Враца