Промяна на предназначението на база за мебелно производство, в автосервиз и магазин за промишлени стоки в у.п.и. ХХV-47, кв.9, Източно промишлена зона, гр.Враца