Текущ ремонт на кабинет и малък спортен салон в сградата на СУ „Н.Войводов“ гр. Враца