„Склад за промишлени стоки и офис, в у.п.и. IV, кв. 10, “Складова зона““, гр. Враца