Вътрешно преустройство на двуетажна жилищна сграда в къща за гости и ново допълващо застрояване, в у.п.и. XV-628, кв. 68, гр. Вършец